බෙන්තොට වෙරළේ සුන්දරත්වය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තිබෙන බෙන්තොට වෙරළ තීරය ලංකාවේ තියන වෙරළවල් අතරින් තවත් සුන්දර වෙරළක්. බෙන්තොට ප්‍රදේශය ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ තරු පහේ හෝටල් වලට. ඒ උනාට ඔයාලට ඕනේ විදිහට තෝරා ගන්න පොඩි හෝටල් මේ වෙරළ ආශ්‍රිතව විශාල ප්‍රමාණයක් තියනවා.

පවුලේ සියළු දෙනාම සමග නිවාඩුවක් ගත කරන්න යන්න බෙන්තොට වෙරළ හොඳ තැනක්.

Bentota Beach
Bentota Beach
Bentota Beach
Dog at Bentota Beach
Bentota Beach
Morning views at Bentota Beach
Morning views at Bentota Beach
Bentota Beach
Bentota Beach
Bentota Beach
Bentota Beach
Morning views at Bentota Beach
Bentota Beach
Crab on the rock
Image of Ikiriya
Crabs on the rock
Fishing at Bentota Beach
Sunset at Bentota Beach
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to