පැණි පාටට රසට වැලිතලප

වැලි තලප එහෙමත් නැත්නම් සවු දොදොල් කියන්නේ අපි හරිම අසාවෙන් කන්න කැමති කෑමක්. මේ විදිහට වැලි තලප හැදුවොත් ඉක්මනින් නරක් වෙන්නේ නැතුව ටික දවසක් තියාගෙන කන්න පුළුවන් වැලි තලප ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කැකුළු හාල් පිටි - 500g
 • සීනි - 450g
 • පොල් කුඩු - 180g
 • උකු පොල් කිරි - කෝප්ප 01
 • කොටා ගත්ත කරදමුංගු ටිකක්
 • ලුණු - තේ හැඳි 02
 • සාදන ක්‍රමය

  • පොල් කුඩු ටිකයි පිටි ටිකයි එකට දාලා පොඩි කැටි වගේ වෙනකන් කලවම් කර ගන්න.
  • මේ මිශ්රණේ වේලිලා වගේ තියනවානම් වතුර ටික ටික ඉහ ඉහ කැටි හදා ගන්න.
  • පොඩියට කැටි හදාගත්තට පස්සේ මේ ටික ස්ටීමර් එකකට දාගන්න. පිටි ටික ස්ටීමර් එකට දාද්දි තද වෙන්න දාන්න එපා. එතකොට මැද ටික තම්බෙනවා අඩු වෙනවා.
  • මේ පිටි ටික විනාඩි 35ක් 45ක් විතර ලිපේ තියලා හොඳට තම්බා ගන්න.
  • තම්බා ගෙන ඉවර උනාට පස්සේ අයෙත් මේ පිටි ටික හොඳට පොඩි කර ගන්න.
  • ඊළගට පැණි ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම සීනි ටිකක් තාච්චියකට දාලා හොඳට තද පාට වෙනකන් උණු කර ගන්න.
  • සීනි ටික හොඳට තද පාට වෙලා බුබුළු දානකොට ඒකට උණු වතුර ටිකක් දාගන්න.
  • දැන් ඉතුරු සීනි ටිකයි තව උණු වතුර ටිකකුයි දාගන්න.
  • සීනි ටික හොඳට දිය උනාට පස්සේ ලුණු ටිකයි පොල් කිරි ටිකයි දාන්න.
  • පොල් කිරි ටික හොඳට රත් වෙනකන් දිගටම හැඳි ගාන්න. මේ අතරතුරේදී කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකත් දාගන්න.
  • පැණි ටික හොඳට බුබුළු දාන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ තම්බාගත්ත පිටි ටික දාන්න.
  • දැන් මේ පැණි ටික පිට්ටු ටිකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනකන් හොඳට කලවම් කරන්න.
  • වැලි තලප මිශ්‍රනේ වතුර ගතිය අඩු වෙලා ටිකක් ගුලි වෙන මට්ටමට ආවහම මේක ලිපෙන් බාගන්න.
  • දැන් අපි මේ ටික තැටියකට දාලා හොඳට පැතලි කර ගන්න ඕනේ.
  • පැතලි කර ගත්තට පස්සේ මේ වැලි තලප ටික ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න.
  Wali Thalapa/Sau Dodol kept on a banana leaf after cutting into pieces
  Wali Thalapa/Sau Dodol kept on a banana leaf after cutting into pieces
  Wali Thalapa/Sau Dodol kept on a banana leaf after cutting into pieces

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to