ටින් කිරි වලින් රුලං අළුවා

රුලං අළුවා අපි හැමෝම වගේ හරිම ආසාවෙන් කන කෑමක්. සාමාන්‍යයෙන් රුලං අළුවා හදන්නේ පොල් වලින්. හැබැයි ටින් කිරි දාලා හදන මේ රුලං අළුවා එක ඔයාලාට අළුත් අත්දැකීමක් වෙයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • රුලං - 500g
 • ටින් කිරි - 390g
 • කජු - 50g
 • වතුර - ටින් කිරි ටින් එකෙන් 1/3
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • බටර් - 30g
 • සීනි - 75g
 • කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකක්
 • සාදන ක්‍රමය

  • රුලං ටික හදලා දාගන්න තැටියට උඩින් රුලං ටිකක් දාලා ලෑස්ති කරලා තියා ගන්න.
  • ඊළගට රුලං ටික ටිකක් බැදගෙන නිමෙන්න තියන්න. රුලං ගොඩක් වෙලා බදින්න ඕනේ නෑ. ටිකක් රුලං සුවද එනකන් බැදුනහම ඇති.
  • බැදගත්තාට පස්සේ රුලං ටික නිමෙන්න තියන්න.
  • ටින් කිරි ටික ලිපේ තියලා ඒකට සීනියි වතුරයි දාගන්න.
  • ටින් කිරි ටික ටිකක් ඝන වෙනකන් මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න. ටින් කිරි රත් උනහම හරි ඉක්මනට අඩිය අල්ලන නිසා දිගටම හැඳි ගාන්න.
  • ටින් කිරි ටික ඝන වේගෙන එනකොට මේකට කජුයි, කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකයි, වැනිලා ටිකයි දාගන්න.
  • මේ ටික හොඳට කලවම් කලාට පස්සේ බටර් ටික එකතු කරන්න.
  • බටර් ටික හොඳට ටින් කිරි ටිකත් එක්ක දිය උනාට පස්සේ බැදපු රුලං ටික දාගන්න.
  • රුලං ටික හොඳට ටින් කිරි ටිකත් එක්ක කලවම් වෙනකන් විනාඩි 02ක් 03ක් ලිපේ තියලා හොඳට කලවම් කරන්න.
  • දැන් මේ අළුවා ටික ට්‍රේ එකකට දාලා හොඳට පැතලි කර ගෙන කෑලි වලට කපා ගන්න.
  Semolina/Rulang Aluwa after cutting into pieces
  Semolina/Rulang Aluwa after cutting into pieces
  Semolina/Rulang Aluwa pieces kept on a banana leaf
  Semolina/Rulang Aluwa pieces kept on a banana leaf

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to