අවුරුද්දට අල කිරි ටොෆී

අල කිරි ටොෆී අපි හැමෝම වගේ කැමති හරිම රස කෑමක්. සාමාන්‍යයෙන් අල කන්න කැමති නැති කෙනෙක් උනත් මේ රසම රස අල ටොෆී එක නම් එපා කියන එකක් නෑ.

Ingredients:

 • සීනි - 450g
 • තම්බාගත්ත අර්ථාපල් - 300g
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • උකු කිරි - 400g
 • කොටාගත්ත කරදමුංගු ටිකක්
 • බටර් - මේස හැඳි 1 ½

Method:

 • මුළින්ම තම්බාගත්ත අල ටික කෑලි හිටින්නේ නැති වෙනකන් හොඳට පොඩි කර ගන්න.
 • පොඩි කර ගත්ත අල ටිකට සීනි දාලා සීනි ටික දිය වෙනකන් මද ගින්දරේ හැඳි ගාන්න.
 • සීනි ටික හොඳට අලත් එක්ක දිය උනාට පස්සේ උකු කිරි ටික එකතු කරන්න.
 • උකු කිරි ටිකත් හොඳට කලවම් කරලා වැනිලා ටිකයි කරදමුංගු ටිකයි දාගන්න.
 • දැන් මේක අඩු ගින්දරේ දිගටම හැඳි ගාන්න.
 • අල ටොෆී මිශ්‍රණය ටිකක් ඝන වේගෙන එනකොට බටර් ටික දාලා කලවම් කර ගන්න. මේ වෙලාවේදී මේක හොඳට දිගටම හැඳි ගාන්න ඕනේ. නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා.
 • මිශ්‍රණය හොඳට උණු වෙලා පදමට ආවාට පස්සේ මේක ලිපෙන් අර ගන්න. මිශ්‍රණය පදමට අවාහම මිශ්‍රණය තද වෙලා ටිකක් ගුලියක් වගේ වෙනවා.
 • දැන් මේක ට්‍රේ එකකට දාලා හොඳට පැතලි කර ගන්න.
 • මිශ්‍රණය මේ විදිහට ටිකක් නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න. හැබැයි මේක ගොඩක් වෙලා නිමෙන්න තියන්න එපා. එහෙම උනොත් මේක ගොඩක් හයිය වෙලා ඔයාලාට කෑලි කපා ගන්න අමාරු වෙයි.
 • කෑලි කපා ගත්තට පස්සේ ටොෆී ටික හොඳට නිමෙන්න තියලා සුළං වදින්නේ නැති භාජනයක අසුරා ගන්න.
Potato Toffee on a Pan
Potato Toffee Flatten
Cutting Potato Toffees
Potato Milk Toffee
Potato Toffees arranged on a plate
Potato Milk Toffee Pieces

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to