උකුවට රසට අල හොදි

උකුවට රසට හදපු අල හොදි එක්ක පාන්, බත්, පිට්ටු, ඉදි ආප්ප වගේ ඕනෙම දෙයක් බඩ පැලෙනකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ මේ අල හොඳි එක දැවිල්ල නැති හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පොඩි අයට උනත් දෙන්න පුළුවන්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • අර්තාපල් - 350g
 • රතු ළුණු - 07
 • අමු මිරිස් - 03
 • කරපිංචා
 • රම්පේ
 • අඹරා ගත් අබ ඇට - තේ හැඳි 1/2
 • කුරුදු පොතු කීපයක්
 • උළු හාල් - තේ හැඳි 01
 • කහ කුඩු - තේ හැඳි 01
 • තුන පහ කුඩු - තේ හැඳි 1/2
 • උකු පොල් කිරි (මිටි කිරි) - කෝප්ප 2 ½
 • සාදන ක්‍රමය

  • අර්තාපල් ටික හොඳට සෝදලා සුද්ද කරලා අරගෙන කුට්ටි වලට කපා ගන්න.
  • අල ටික පොඩි වෙන මට්ටමට එනකන් හොඳට තම්බා ගන්න.මේ අල ටික කපන්නේ නැතුව ගෙඩිය පිටින් තම්බලා පස්සේ පොතු ඇර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අල ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තහම ඉක්මනට තැම්බෙනවා.
  • අල ටික තම්බා ගන්න වෙලාවේදී කහ කුඩු පොඩ්ඩක් ඔයාලා කැමති නම් එකතු කර ගන්න. එතකොට අල ටිකට වැඩිපුර කහ පාටක් එනවා.
  • තම්බා ගත්ත අල ටික වතුර පෙරලා පැත්තකින් තියා ගන්න.
  • කපා ගත්ත ළුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා, කුරුදු පොතු, තලා ගත්ත අබ, පොල් කිරි, උළු හාල්, කහ කුඩු හා තුන පහ කුඩු ටික අතිලියකට දා ගන්න. මේ අල හොදි එක හොඳට රස වෙන්න උකු පොල් කිරි අර ගන්න. තම්බා ගත්ත අල ටිකත් දා ගන්න.
  • තම්බා ගත්ත අල කෑලි දෙක තුනක් පොල් කිරි ටිකක් එක්ක හොඳට පොඩි කරලා අල හොදි එකටම දා ගන්න. මේ විදිහට කලහම අල ටික හොඳට උකු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලාට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් කර ගත්ත කැකුළු හාල් මිටක් මේකට එකතු කර ගන්න. ඒ විදිහටත් මේ හොඳි එක උකු කර ගන්න පුළුවන්.
  • දැන් අල හොඳි එක ලිපේ තියලා උයන්න පටන් ගන්න. හොදි ටික හොඳට රත් වෙලා වටෙන් බුබුළු දාගෙන එන වෙලාවේ ඉදන් දිගටම මේ අල හොඳි එක හැඳි ගාන්න. නැත්නම් කිරි ටික කැටි ගැහෙනවා.
  • අල හොඳි එක හොඳටම ඉදුනාට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරලා ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියන්න.
  • හොඳි එක ටිකක් නිමුනාට පස්සේ දෙහි ඇඹුල් ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න.
  • මේ අල හොඳි එක පාන්, බත්, පිට්ටු, ඉදි ආප්ප වගේ ඕනෙම දෙයක් එක්ක රසට කන්න පුළුවන්. මේ අල හොඳි දැවිල්ල නැති හින්දා පොඩි අයට උනත් හරිම හොඳයි.
  Creamy Potato Curry
  Creamy Potato Curry
  Top view of Creamy Potato Curry
  Close up view of Creamy Potato Curry
  Creamy Potato Curry

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to