අවුරුදු නැකතට හකුරු මිශ්‍ර කිරිබත්

ගොඩක් අය අවුරුදු නැකතට නිකන්ම කිරිබත් හදන්නේ නැතුව හකුරු මිශ්‍ර කිරිබත් ටිකක් හදනවනේ. මේ හකුරු සහ කජු මිශ්‍ර කිරිබත් එක මේ පාර අවුරුද්දට හොඳටම ගැලපේවි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • සුදු කාකුළු හාල් - 400g
 • වතුරු කෝප්ප - 04
 • වියළි මිදි - 30g
 • හීනියට ගාගත්ත හකුරු - 150g
 • උකු පොල් කිරි කෝප්ප - 2 1/2 , 03
 • කජු - 100g
 • ලුනු - තේ හැඳි 02

සාදන ආකාරය:

 • කැකුළු හාල් ටික වැහෙන මට්ටමට එනකන් වතුර දාලා සාමාන්‍ය බත් උයන විදිහට මේ හාල් ටික උයා ගන්න.
 • කැකුළු හාල් ටික ඉදීගෙන එනකොට පොල් කිරි ටික දාගන්න. පොල් කිරි දැම්මාට පස්සේ මේ කිරිබත් ටික ලිපෙන් බාගන්නකන්ම මද ගින්දරේ දිගටම හැඳි ගාන්න. නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා.
 • ඊළගට හකුරුයි කජුයි වියළි මිදියි දාලා මේ ටික බත් එක්ක හොඳට කලවම් කර ගන්න. මේකට හකුරු ගනිද්දී හොඳ කිතුල් හකුරු ටිකක් හොයා ගන්න. එතකොට කිරිබත් ටික රසට එනවා.
 • පොල් කිරි ටික හොඳට බත් වලට උරාගෙන බත් ටික එකට ඇලෙන මට්ටමට ආවහම කිරිබත් ටික ලිපෙන් බාගන්න.
 • දැන් මේ කිරිබත් ටික හොඳට පැතලි කරගෙන ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න.
Milk Rice while cooking
Milk Rice before cutting into pieces
Flatten milk rice
Cashew & Jaggery Milk Rice Pieces
Cashew & Jaggery Milk Rice Pieces

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to