පිම්බෙන ඔම්ලට් එකක් හදමු

හැමදාම පොඩියට බිත්තර ඔම්ලට් එකක් දාගෙන කන්නේ නැතුව මේ විදිහට fluffy ඔම්ලට් එකක් කාලා බලමුද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • බිත්තර කහ පාට කොටස- 03
 • බිත්තර සුදු පාට කොටස- 05
 • බටර් - මේස හැඳි 01
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්

සාදන ක්‍රමය:

 • බිත්තර වල සුදු පාට කොටසයි කහ පාට කොටසයි වෙන් කර ගන්න.
 • කහ පාට කොටස හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එනකන් බීට් කර ගන්න.
 • සුදු පාට කොටසත් හොඳට ක්‍රීම් වෙනකන් බීට් කරන්න.
 • බිත්තර ටික හොඳට ක්‍රීම් ගතියට ආවාට පස්සේ මේ දෙකම එකට දාලා කලවම් කර ගන්න.
 • දැන් මේ බිත්තර ටික බටර් ගාපු තැටියකට දාලා මද ගින්දරේ තියන්න.
 • ටික වෙලාවක් යද්දී බටර් ටික අරගෙන තැන් තැන් වලින් ඔම්ලට් එක යටට දා ගන්න.
 • විනාඩි 05ක් මද ගින්දරේ මේ විදිහට ඔම්ලට් එක තියන්න.
 • ඔයාලාගේ රස පදමට ලුණුයි ගම්මිරිසුයි එකතු කර ගන්න.
 • පෑන් එකෙන් ඔම්ලට් එක එලියට අරන් මැද්දෙන් නමලා පිළිගන්වන්න.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to