රසම රස රට ඉදි කේක්

හරිම රසට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මේ රට ඉදි කේක් එකට ඔයාලාගේ පවුලේ අය අනිවාර්යෙන්ම කැමති වෙයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • රට ඉදි - 500g (ඇට සමග)
 • මද රස්නේ උණු වතුර - කෝප්ප 01
 • ආප්ප සෝඩා - තේ හැඳි 01
 • බිත්තර - 04
 • පාන් පිටි - 225g
 • මාගරින් - 225g
 • සීනි - 225g
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • කජු - 50g

සාදන ක්‍රමය

 • රට ඉදි ටිකේ ඇට ටික ඇරලා සුද්ද කර ගන්න.
 • ආප්ප සෝඩා ටික වතුරත් එක්ක දිය කරලා ඒකට ඇට ඇරගත්ත රට ඉදි ටික දාගන්න.
 • දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා පැය 03ක් 04ක් විතර තියලා තියන්න. කේක් එක හදන්න කලින් දවසේ මේ විදිහට රට ඉදි ටික පොගන්න දාගන්නවනම් වඩා හොඳයි.
 • මාගරින් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට බීට් කර ගන්න.
 • බිත්තර එක එක දදා හොඳට බීට් කරන්න.
 • ඊළගට වැනිලා ටික දාගන්න.
 • පිටි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න.
 • අන්තිමට රට ඉදි ටික දාලා කලවම් කර ගන්න.
 • ඔයාලා කැමති නම් මේ කේක් එක තව ටිකක් රස වෙන්න කජු ටිකකුත් එකතු කර ගන්න පුළුවන්.
 • දැන් මේ කේක් එක විනාඩි 35ක් 40ක් විතර 180°C ක උෂ්ණත්වයක් බේක් කර ගන්න.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to