ලස්සන පාටට පොල් ටොෆී

පොල් ටොෆී හරිම ඉක්මනින් ලේසියට බොහොම පොඩි ද්‍රව්‍ය ටිකකින් හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • හීනියට ගාගත්ත පොල් - 200g
 • සීනි - 300g
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • කලරින් - තේ හැඳි 01
 • ලුනු - තේ හැඳි ½

සාදන ආකාරය:

 • ගාගත්ත පොල් ටිකයි, සීනියි, ලුනු ටිකයි එකට කලවම් කරන්න.
 • භාජනේ ලිපේ තියලා සීනි දිය වෙනකන් මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න.
 • සීනි දිය වෙනකොට වැනිලා ටික දාන්න.
 • ඊළගට කලරින් ටික දාලා කලවම් කරන්න.
 • මේ මිශ්‍රණය හොඳට හැන්දට බර ගතිය ඇවිත් එකට ගුලි වෙන ගානට අවහම ලිපෙන් බා ගන්න.
 • දැන් මේ ටික ට්‍රේ එකකට දාගෙන හොඳට පැතලි කෑලි වලට කපා ගන්න.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to