නියම පැණි රසට පොල් කේක් හදමු

බිබික්කන්, එහෙමත් නැත්නම් පොල් කේක් කියන මේ කේක් එක අවුරුදු කාලෙට නම් නැතුවම බැරි කෑමක්. එක පාරට බලපුවහම මේ කේක් එක ටිකක් නත්තල් කේක් එකක් වගේ. ඒ උනාට මේ කේක් එකට තියෙන්නේ ඒකටම ආවේනික උන වෙනමම රසයක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • හීනියට ගාගත්ත පොල් - 250g
 • කිතුල් පැණි - 340ml
 • පාන් පිටි - 150g
 • බිත්තර - 03
 • කොටගත්ත කරාබු නැටි, කරදමුංගු, කුරුදු පොතු මිශ්‍රණය - තේ හැඳි 01
 • බේකින් පව්ඩර් - තේ හැඳි 01
 • කෑලි කපා ගත්ත රට ඉදි - 100g
 • කෑලි කපා ගත්ත කජු - 100g
 • වියළි මිදී - 50g
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • ලුනු - තේ හැඳි 01

සාදන ක්‍රමය:

 • පැණි ටික පෑන් එකකට දාලා මද ගින්දරේ රත් කර ගන්න. මෙතැනදී ඔක්කොම පැණි ටික දාගන්න එපා. පැණි පොඩ්ඩක් ඉතුරු කර ගන්න. මේ ටික අපිට කේක් එක හදලා ඉවර උනහම ඕනේ කරනවා. මේ පොල් කේක් එක හදන්න කිතුල් පැණි වෙනුවට පොල් පැණි, සීනි, හකුරු එහෙමත් අර ගන්න පුළුවන්.
 • දැන් මේකට කොටාගත්ත කරදමුංගු මිශ්‍රණය හා ලුනු දාන්න.
 • පොල් ටික දාලා කලවම් කර ගන්න.
 • මේ පොල් පැණි ටික තෙත ගතිය තියෙද්දී ලිපෙන් බා ගන්න. පොල් පැණි ටික වේලිලා ගියොත් එහෙම කේක් එකත් ටිකක් වේලෙන්න බලනවා.
 • බිත්තර ටික බීට් කර ගන්න.
 • පිටි ටික බේකින් පව්ඩර් ටිකත් එක්ක කලවම් කර ගන්න. ඔයාලාගේ පිටි වල කැටි වගේ තියනවනම් පිටි ටික හොඳට හලලා අර ගන්න.
 • පොල් පැණි ටික හොඳට නිමුනාට පස්සේ බීට් කර ගත්ත බිත්තර ටික දාන්න. පොල් පැණි රස්නේ තියෙද්දී බිත්තර දාන්න එපා. එතකොට බිත්තර ටික ටිකක් කැටි වෙන්න බලනවා.
 • දැන් මේකට පිටි ටික දාලා කලවම් කර ගන්න. පිටි ටික දාගත්තාට පස්සේ අපේ කේක් එකේ පාට ටිකක් අඩු වෙනවා. ඔයාලට මේ කේක් එක හොඳටම තද පාටට ඕනේ නම් එහෙම පොල් පැණි හදද්දී සීනි ටිකක් කර කරලා අර ගන්න.
 • ඊළගට කජුයි, රට ඉදියි, වියළි මිදියි, වැනිලා ටිකයි දා ගන්න.
 • මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කර ගන්න.
 • දැන් මේ කේක් එක 180°C ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 45ක් විතර බේක් කර ගන්න.
 • කේක් එක බේක් වෙලා ඉවර උනාට පස්සේ අවන් එකෙන් එලියට අරගෙන අපි ඉතුරු කර ගත්ත පැණි ටික කේක් එක උඩින් ගාන්න. අපි මේ පැණි ටික ගාන්න ඕනේ කේක් එක රස්නෙට තියෙද්දී. එතකොට කේක් එකට පැණි ටික හොඳට උරා ගන්නවා.
 • දැන් මේ කේක් එක නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න.
Coconut Cake / Pol Cake / Bibikkan
Coconut Cake / Pol Cake / Bibikkan

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to