පොඩ්ඩෝ කැමති මෆින් එකක්

බනානා මෆින් කියන්නේ පොඩ්ඩෝ ගොඩක්ම කැමති කෑමක්. ඔයාලට මේ මෆින් එක පොඩි අයගේ ඉස්කෝලේ කෑම පෙට්ටියට දාලා දෙන්න වගේම ඔයාලට වැඩ වැඩි දවසකට ඉක්මනට උදේකට වගේ හදා ගන්නත් පුළුවන්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: මෆින් 9 සඳහා

 • දිය කර ගත්ත බටර් - 75g
 • ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි - 03
 • පාන් පිටි - 180g
 • බේකින් සෝඩා - තේ හැඳි 01
 • ලුනු - තේ හැඳි 1/2
 • සීනි - 113g
 • ලොකු බිත්තර - 01
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • චොක්ලට් චන්ක්ස් - 150g
 • සාදන ක්‍රමය:

 • මුලින්ම කෙසෙල් ගෙඩි ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. අපි මේකට අර ගන්න ඕනේ හොඳට ඉදුණු කෙසෙල්.
 • දැන් මේ දිය කර ගත්ත කෙසෙල් ටිකට වැනිලායි බිත්තරෙයි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න.
 • ඊළගට දිය කර ගත්ත බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි දා ගන්න.
 • පිටි වලට බේකින් සෝඩා ටිකයි ලුනුයි දාලා හොඳට කලවම් කරලා මේ පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකෙන් ටික කෙසෙල් මිශ්‍රණයට දාලා කලවම් කරන්න. අපිට මේ මෆින් එකට ඕනේ ටිකක් ලම්පි බැටර් එකක්. ඒක හින්දා බැටර් එක ඕනෑවට වඩා කලවම් කරලා කේක් එකකට වගේ ගොඩක්ම සොෆ්ට් කර ගන්න එපා.
 • අන්තිමට චොක්ලට් චන්ක්ස් ටික දාලා කලවම් කරන්න.
 • දැන් අපේ මෝල්ඩ් එකට කප් කේක් ලයිනර්ස් ටික දාලා මෝල්ඩ් එකට බැටර් එක ටික ටික දදා පුරවා ගන්න.
 • ඊළගට මේ මෆින් ටික උඩින් තවත් චොක්ලට් චන්ක්ස් ටිකක් දා ගෙන මේ මෆින් ටික 190C ට ප්‍රී හීට් කර ගත්ත අවන් එකක විනාඩි 18-20 විතර බේක් කර ගන්න.
 • බේක් කර ගත්ත මෆින් ටික නිමෙන්න තියලා රස බලන්න.
 • Chocolate Chunk Banana Muffin
  Chocolate Chunk Banana Muffin
  Chocolate Chunk Banana Muffin
  Chocolate Chunk Banana Muffin
  Chocolate Chunk Banana Muffin
  Chocolate Chunk Banana Muffin

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to