බටර් කේක් එකට රස වෙනසක්

නිකන්ම නිකන් බටර් කේක් එකක් වෙනුවට ඔයාලත් මේ රසම රස චොක්ලට් චන්ක් බටර් කේක් එක හදලා බලන්න.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • පාන් පිටි - 250g
 • සීනි - 250g
 • බටර් - 250g
 • බිත්තර - 04
 • නැවුම් කිරි - කෝප්ප 1/2
 • බේකින් පවුඩර් - තේ හැඳි 02
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • චොක්ලට් චන්ක්ස් - 130g
 • සාදන ක්‍රමය:

 • මුලින්ම සීනියි බටරුයි එකට දාලා ඒ ටික ක්‍රීම් ගතියට එනකන් හොඳට බීට් කර ගන්න.
 • ඊළගට බිත්තර එකින් එක දා ගන්න.
 • දැන් වැනිලා ටික එකතු කරන්න.
 • පිටි වලට බේකින් පවුඩර් ටික දාලා හලා ගෙන ඒ ටිකත් බටර් මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්න.
 • දැන් කිරි ටික දා ගන්න.
 • අන්තිමට චොක්ලට් කෑලි ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න.
 • දැන් මේ කේක් එක 180C ට ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකක විනාඩි 35-40 විතර බේක් කර ගන්න.
 • බේක් කර ගත්ත කේක් එක ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියලා රස බලන්න.
 • Chocolate Chunk Butter Cake
  Chocolate Chunk Butter Cake
  Chocolate Chunk Butter Cake

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to