පාන් වලින් සුපිරි අතුරුපසක්

පාන් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් කිරි රස අතුරුපසක් තමයි පාන් පුඩින්. මීට පස්සේ ඔයාලගේ ගෙදර පාන් ඉතුරු උනොත් එහෙම විසි කරන්න එපා. මේ විදිහට රසම රස පුඩින් එකක් හදා ගන්න.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: පාන් පුඩින්

 • දවසක් පැරණි පාන් - 300g
 • ලුනු සහිත බටර් - 42g
 • සීනි - 100g
 • නැවුම් කිරි - 475ml
 • වැනිලා - තේ හැඳි 01
 • ලොකු බිත්තර - 03
 • වියළි මිදී - 100g
 • අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: වයිට් සෝස්

 • නැවුම් කිරි - 400ml
 • ලුනු රහිත බටර් - මේස හැඳි 02
 • පාන් පිටි - මේස හැඳි 02
 • සීනි - 100g
 • වැනිලා / බ්‍රැන්ඩි / රම් - තේ හැඳි 02
 • සාදන ක්‍රමය:

 • මුලින්ම බටර් ටිකයි, සීනියි, කිරියි පෑන් එකකට දාලා ටිකක් රත් කර ගන්න. මේ කිරි ටික උතුරනකන් ගොඩක් වෙලා රත් කරන්න ඕනේ නෑ. යන්තම් වටෙන් බුබුළු දාගෙන එනකොට මේක ලිපෙන් බාගෙන ටිකක් නිමෙන්න තියන්න.
 • ඊළගට පාන් ටිකත් කෑලි වලට කපා ගන්න. අපි මේ පුඩින් එකට සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ දවසක් පරණ පාන්. එතකොට පාන් ටික වේලිලා වගේ තියන හින්දා අපි දාන කිරි මිශ්‍රණය හොඳට පාන් වලට උරා ගන්නවා. ඔයාලා ගන්න පාන් වල තෙත ගතිය වැඩි නම් ඒ ටික ටිකක් වෙලා ටෝස්ට් කරලා අර ගන්න.
 • හදා ගත්ත කිරි මිශ්‍රණය නිමුනාට පස්සේ මේකට බිත්තර ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. මේ වෙලාවේදී කිරි ටික ලාවට රස්නේ තිබුනාට කමක් නෑ. හැබැයි කිරි ගොඩක් රස්නේ තියෙද්දී බිත්තර දා ගන්න එපා. එතකොට බිත්තර ටික කැටි ගැහෙයි.
 • දැන් මේකට වැනිලා ටිකත් දාලා කලවම් කරන්න.
 • ඊළගට පුඩින් එක හදන භාජනය හැම තැනම හොඳට බටර් ටිකක් ගා ගන්න.
 • දැන් කපා ගත්ත පාන් කෑලි ටිකක් බේකින් ට්‍රේ එක උඩට දාලා ඒ පාන් කෑලි ටික උඩින් කිරි වලින් ටිකක් දා ගන්න.
 • ඊළගට වියළි මිදී වලින් ටිකකුත් දා ගන්න.
 • දැන් ඉතුරු පාන් ටිකයි, වියළි මිදී ටිකයිත් බේකින් ට්‍රේ එකට දාගෙන මේ පාන් කෑලි ටික හොඳට පෙගෙන්න ඉතුරු කිරි ටික හැම තැනටම දා ගන්න.
 • කිරි වල පෙගුනේ නැති පාන් කෑලි තියනවානම් ඒ ටිකක් කිරි වලින් පොගවා ගන්න.
 • දැන් මේ පුඩින් එක විනාඩි 40-50 විතර 175C ක උෂ්ණත්වයක ප්‍රී හීට් කරපු අවන් එකක් බේක් කර ගන්න. පැය 1/2 ක් විතර පුඩින් එක බේක් කර ගත්තාට පස්සේ පුඩින් එක ෆොයිල් එකකින් කවර් කරලා ඉතුරු ටික බේක් කරන්න. නැත්නම් එහෙම උඩම තියන පාන් කෑලි ටික කර වෙලා වැඩි වෙයි.
 • මේ පාන් පුඩින් එක නිකන්ම මේ විදිහට හරි නැත්නම් පැණි එක්ක හරි කන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පුඩින් එකට හොඳටම හරි යන්නේ වයිට් සෝස්.
 • වයිස් සෝස් හදා ගන්න මුලින්ම බටර් ටිකක් පෑන් එකකට දාලා දිය කර ගන්න.
 • දැන් මේකට පිටි ටික දාලා විනාඩියක් විතර හොඳට කලවම් කරන්න.
 • මේක ටිකක් තද පාට වේගෙන එනකොට කිරි ටිකෙන් ටික දාලා කලවම් කරන්න.
 • දැන් මේකට සීනි ටිකයි වැනිලා ටිකයි දා ගන්න.
 • වයිට් සෝස් එක ටිකක් ඝන උනහම ලිපෙන් බාලා ටිකක් වෙලා නිමෙන්න තියන්න.
 • දැන් මේ වයිට් සෝස් එක පාන් පුඩින් එක උඩින් හැම තැනටම දා ගන්න.
 • Bread Pudding
  Bread Pudding
  Bread Pudding
  Bread Pudding
  Bread Pudding
  Bread Pudding

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to