උදේ කෑමට රස ගුණ පිරි කුරක්කන් ඉදි ආප්ප

ඉදි ආප්ප ගැන ලංකාවේ අපිට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. සුදු ඉදි ආප්ප, රතු ඉදි ආප්ප, හාල් පිටි ඉදි ආප්ප, කුරක්කන් ඉදි ආප්ප වගේ එක එක විදිහේ ඉදි ආප්ප වර්ග තිබුනත් පෝෂණ ගුණය අතින් බලනකොට කුරක්කන් ඉදි ආප්ප අපිට අමතක කරන්නම බැහැ. අපි හදන්නේ මේ රස ගුණ පිරි කුරක්කන් ඉදි ආප්ප.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • සුදු ඉදි ආප්ප පිටි - 250g
 • කුරක්කන් පිටි - 150g
 • ලුනු - තේ හැඳි 2
 • වතුර
 • සාදන ක්‍රමය:

  • කුරක්කන් පිටි ටිකයි සුදු ඉදි ආප්ප පිටි ටිකයි එකට දාලා හොඳට හලා ගන්න.
  • පිටි ටික හලා ගත්තාට පස්සේ මේකට ලුනු ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න.
  • දැන් මේ පිටි එකට ඇල් වතුර ටික ටික දදා හරි පදමට එනකන් හොඳට කලවම් කරන්න.
  • පිටි ටිකක් අරගෙන ගුලි කලහම පිටි ටික අතේ ඇලෙන්නේ නැතුව හොඳට සිනිදු පිටි ගුලියක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ පිටි ටික නියම පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. පිටි ගුලි වෙන්නේ නැතුව අතේ ඇලෙනවානම් ඔයාගේ පිටි එකේ වතුර වැඩියි. එවෙලෙට තව පිටි ටිකක් දාලා කලවම් කර ගන්න.
  • පිටි ටික පදමට ආවාට පස්සේ පිටි එකෙන් ටික ටික ඉදි ආප්ප වංගෙඩියට දාගෙන ඉදි ආප්ප ටික හදා ගන්න. ඉදි ආප්ප හදන්න කලින් ඉදි ආප්ප තට්ටු ටිකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අර ගන්න. එතකොට ඉදි ආප්ප ටික ගලවා ගන්න ලෙසයි.
  • ඒ වගේම තමයි කුරක්කන් පිටි දාලා තියන හින්දා මේ මිශ්‍රණය සාමාන්‍ය ඉදි ආප්ප පිටි මිශ්‍රණයට වඩා ටිකක් ඝනකම්. ඒක ලොකු හිල් තියන ඉදි ආප්ප වංගෙඩියක් අර ගන්න.
  • මේ මිශ්‍රණයට ඉදි ආප්ප පිටි කලවම් කරන්නේ නැතුව තනිකරම කුරක්කන් පිටි වලින් උනත් මේ ඉදි ආප්ප ටික හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඉදි ආප්ප ටික හරිම ඉක්මනට වේලිලා හයි වෙලා යනවා. ඒක හින්දා ඉදි ආප්ප පිටි පොඩ්ඩකුත් දා ගත්තහම හොදයි.
  • ඉදි ආප්ප ටික හදා ගත්තාට පස්සේ ස්ටීමර් එකකට දාලා මේ ඉදි ආප්ප ටික තම්බා ගන්න. මේ ඉදි ආප්ප තැම්බෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නෑ. විනාඩි 03ක් 04ක් වගේ ඇතුලට මේ ඉදි ආප්ප ටික හොඳටම තම්බෙනවා.
  • මේ කුරක්කන් ඉදි ආප්ප ඉතින් රස්නේ පිටින්ම තමයි කන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා යනකොට අනිත් ඉදි ආප්ප වලට වඩා මේවා ටිකක් වේලෙනවා.ඔයාලා කන වෙලාවට ඉදි ආප්ප ටික වේලිලා තිබ්බොත් එහෙම ආයෙත් පොඩ්ඩක් ස්ටීම් කරලා අර ගන්න.
  • කුරක්කන් ඉදි ආප්ප ටිකක් හයිය හින්දා මේවා කන්න හරියට හොදි ඕනේ. රසට හදා ගත්ත අල හොදි, කිරි හොඳි, කිරි මාළු හොඳි, පරිප්පු හොඳි වගේනම් මේකට නියමයි.
  Kurakkan String Hoppers
  Kurakkan String Hoppers
  Kurakkan String Hoppers with Coconut Sambol
  Kurakkan String Hoppers with Curry
  Kurakkan String Hoppers

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to