පාට පාට ජෙලි ලේයර්ස්

අද හදන්න යන්නේ රස වගේම හරිම ලස්සන අතුරුපසක්. ඒ තමයි ජෙලි ලේයර්ස්. ජෙලි ලේයර්ස් හදාගන්න එක හරිම ලේසියි. ඒ උනාට මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න හරියට වෙලාව යනවා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය - ජෙලි සෑදීම සදහා

 • ජෙලි පැකට් - 04 (පාට 04කින්)
 • ජෙලටින් - තේ හැඳි 04
 • උණු වතුර - කෝප්ප 06
 • අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය - ටින් කිරි මිශ්‍රණය සදහා

 • ජෙලටින් - මේස හැඳි 02
 • මද රස්නේ උණු වතුර - කෝප්ප 01
 • ටින් කිරි - 390g
 • සාදන ක්‍රමය

  • එක පැකට් එකක ජෙලි ටික බෝල් එකකට දාලා ඒකට ජෙලටින් තේ හැඳි එකකුයි උණු වතුර කෝප්ප භාගයකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න.
  • මේ විදහට ජෙලි පැකට 04ම හදා ගන්න.
  • දැන් මේ ජෙලි ටික ඔක්කොම හොඳට නිමෙන්න පැත්තකින් තියා ගන්න.
  • මට රස්නේ උණු වතුර කෝප්පෙකට ජෙලටින් මේස හැඳි 02ක් දිය කර ගන්න.
  • ඊළගට ටින් කිරි ටික භාජනෙකට දාගන්න.
  • දිය කර ගත්ත ජෙලටින් ටික ටින් කිරි එකට දාලා හොඳට දිය කර ගන්න.
  • දැන් මේ ඩෙසර්ට් එකේ ලේයර්ස් ටික හදාගන්න. ඒකට මුලින්ම භාජනේ යටටම කිරි ලේයර් එකක් දාලා විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න.
  • මේ කිරි ටික හොඳට මිදුනාට පස්සේ රතු පාට ජෙලි ලේයර් එකක් දාගන්න. ඒකත් කලින් විදිහටම විනාඩි 15ක් මිදෙන්න තියන්න.
  • මේ විදිහට ඔක්කොම ජෙලි ටික ඉවර වෙනකන් පාට පාටින් ලේයර්ස් හදාගන්න.
  • ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික හදාගත්තාට පස්සේ මේක හොඳට සෙට් වෙනකන් ශීතකරණයේ තියන්න.
  Jelly Layers
  Jelly Layers
  Jelly Layers
  Jelly Layers

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to