අවුරුද්දට මුං කිරිබත්

අවුරුද්දට හැමදාම හදන කිරිබත් එක වෙනුවට මුං ඇට ටිකක් එහෙම දාලා වෙනස් විදිහේ කිරිබත් ටිකක් හදමුද?

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • සුදු කැකුළු හාල් - 400g
 • උකු පොල් කිරි කෝප්ප - 01 1/2 හෝ 03
 • ලුනු - තේ හැඳි 02
 • මුං ඇට - 125g
 • වතුර කෝප්ප - 04

සාදන ආකාරය:

 • මුං කිරිබත් හදද්දී මුං ඇට ටික කලින් දවසේ රෑ පොගන්න දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මුං ඇට ටික හාල් ටිකත් එක්ක හොඳට ඉදෙනවා.
 • කලින් දවසේ රෑ පොගන්න දාගත්ත මුං ඇට ටික කිරිබත් උයන්න කලින් අරගෙන හොඳට සෝදා ගන්න.
 • දැන් මේ මුං ඇට ටිකයි, කැකුළු හාල් ටිකයි ඔයාලාගේ කිරිබත් උයන භාජනයට දාගන්න.
 • හාල් ටික වැහෙන මට්ටමට එනකන් වතුර දාලා සාමාන්‍යයෙන් බත් උයන විදිහට කිරිබත් ටික උයා ගන්න.
 • හාල් ටික ඉදෙනකන් ලුනු ටික පොල් කිරිත් එක්ක හොඳට කලවම් කර ගන්න.
 • කැකුළු හාල් ටික ඉදුනාට පස්සේ පොල් කිරි ටික එකතු කර ගන්න. පොල් කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ මේක දිගටම හැඳි ගාන්න ඕනේ. නැත්නම් අඩිය අල්ලනවා.
 • පොල් කිරි ටික බත් වලට උරාගෙන බත් ටික එකට ඇලෙන මට්ටමට ආවාට පස්සේ කිරිබත් ටික ලිපෙන් බාගන්න. මෙතැනදී මුං ඇට ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියනවාද කියල බලන්න.
 • කිරිබත් ටික තැටියකට දාලා එක මට්ටමකට හදාගෙන පොඩ්ඩක් වෙලා නිමෙන්න තියලා කෑලි වලට කපා ගන්න.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to