පෝෂණ ගුණයෙන් පිරුණු බතක්

පෝෂණ ගුණයෙන් පිරුණු මේ සුදු ළුණු බත් එක එක පාරක් කෑවොත් ඔයාලා හැමදාම මේ විදිහට බත් හදයි.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • බටර් / මාගරින් - මේස හැඳි 03
 • තලා ගත්ත සුදු ළුණු - බික් 15
 • තලා ගත්ත ඉඟුරු - අගල් 2 කෑල්ලක්
 • ලොකු ළුණු - 01
 • උයා ගත් බත් - 400g
 • රස පදමට ගම්මිරිස්
 • රස පදමට ලුනු
 • ලීක්ස් / ළුණු කොළ
 • අබ ඇට - තේ හැඳි 1/2
 • කරපිංචා
 • සාදන ක්‍රමය:

 • මුලින්ම බටර් ටික පෑන් එකකට දාලා දිය කර ගන්න.
 • ඊළගට මේකට අබ ඇට ටික දා ගන්න.
 • අබ ඇට පුපුරද්දී ඉඟුරු සුදු ළුණු පේස්ට් එක දාන්න. මේ බත් එකට වැදගත්ම මේ තමයි මේ ඉඟුරු සුදු ළුණු පේස්ට් එක.
 • ඉඟුරු සුදු ළුණු පොඩ්ඩක් බැදීගෙන එනකොට කපා ගත්ත ළුණු ටිකයි කරපින්චයි දා ගන්න.
 • ඊළගට ඔයාලගේ රස පදමට ගම්මිරිස් කුඩුයි ලුනුයි එකතු කරන්න.
 • දැන් මේකට උයා ගත්ත බත් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න.
 • අන්තිමට ලීක්ස් ටික දාලා කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර කලවම් කරලා ලිපෙන් බා ගන්න.
 • Garlic Rice
  Garlic Rice
  Garlic Rice
  Garlic Rice
  Garlic Rice

  Contact DailyLife.lk

  or drop an E-Mail to