මාළු මිරිස් කිරට

සමහරු මාළුමිරිස් හොදි හදලා කන්න කැමති නැහැ. එහෙත් ඔබ මේ ආකාරයට හදලා කෑවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙනවා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • මාළු මිරිස් කරල් 06
 • උකු පොල් කිරි කෝප්ප 01
 • තුනපහ කුඩු මේස හැඳි 01
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • උළුහාල් තේ හැඳි 01
 • කුරුඳු පොතු කිහිපයක්
 • ලොකු ලූනු ගෙඩි 01
 • කරපිංචා කොළ
 • රස අනුව ලුනු කුඩු

සාදන ආකාරය:

 • මාලු මිරිස් කරල් හොඳින් සෝදා ගෙන දෙකට මැදින් පලා ගන්න. මෙහිදී වෙන්වෙන්නට මාලු මිරිස් කරල කපන්න එපා. මෙසේ දෙකට මැදින් පැලු විට හොදට තුනපහ මිරිස් කරලට අල්ල ගන්නවා.
 • පිස ගැනීමට යොදා ගන්නා භාජනය තුලට මාළු මිරිස් කරල් දමා කරපිංචා කොළ එයට එකතු කරන්න.
 • ලුණු ගෙඩිය ද සිහින්ව කපාගෙන එයට එකතු කරන්න.
 • මෙයට උළුහාල් , රස අනුව ලුනු කුඩු , තුනපහ කුඩු , කහ කුඩු සහ කුරුදු පොතු එකතු කරන්න.
 • මෙහිදී අපි මාලු මිරිස් සඳහා මිරිස් කුඩු හෝ අමු මිරිස් එකතු කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා. එසේ කරන්නේ මාළු මිරිස් වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැර ගතිය අඩංගු වී ඇති නිසා.
 • දැන් සියල්ල හොඳින් කලවම් කරන්න.
 • පොල් කිරි එකතු කරමින් ටිකක් කලවම් කරන්න.
 • පොල් කිරි එකතු කිරීමෙන් පසු මෙය විනාඩි 15 - 20ක් විතර මද ගින්දරේ පිස ගන්න.
Capsicum with Spices
Capsicum Curry
Capsicum Curry
බ්ලූබෙරි දාලා හදන රසම කේක් එක

බ්ලූබෙරි දාලා හදන රසම කේක් එක

Wed, 18th Jan 2023
උදේකට රෑකට ඉක්මනින් හදා ගන්න දඩි බිඩි කෑමක්

උදේකට රෑකට ඉක්මනින් හදා ගන්න දඩි බිඩි කෑමක්

Mon, 9th Jan 2023
අන්තිම මොහොතේ හදා ගන්න දඩි බිඩි නත්තල් කේක් එක

අන්තිම මොහොතේ හදා ගන්න දඩි බිඩි නත්තල් කේක් එක

Thu, 22nd Dec 2022
කම්මැලි වෙලාවට හප හප ඉන්න රස කෑමක්

කම්මැලි වෙලාවට හප හප ඉන්න රස කෑමක්

Sun, 18th Dec 2022
උණු උණුවෙම රසට කන්න චොක්ලට් පුඩින් කේක්

උණු උණුවෙම රසට කන්න චොක්ලට් පුඩින් කේක්

Thu, 1st Dec 2022
වැඩි වැඩ නැති ප්‍රංශ චොක්ලට් කේක්

වැඩි වැඩ නැති ප්‍රංශ චොක්ලට් කේක්

Sun, 27th Nov 2022
ඉස්සෝ හදනවනම් මෙහෙම හදන්න

ඉස්සෝ හදනවනම් මෙහෙම හදන්න

Tue, 15th Nov 2022
අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් රස ටොෆී එකක්

අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් රස ටොෆී එකක්

Tue, 25th Oct 2022

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to