මාළු මිරිස් කිරට

සමහරු මාළුමිරිස් හොදි හදලා කන්න කැමති නැහැ. එහෙත් ඔබ මේ ආකාරයට හදලා කෑවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙනවා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

 • මාළු මිරිස් කරල් 06
 • උකු පොල් කිරි කෝප්ප 01
 • තුනපහ කුඩු මේස හැඳි 01
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 01
 • උළුහාල් තේ හැඳි 01
 • කුරුඳු පොතු කිහිපයක්
 • ලොකු ලූනු ගෙඩි 01
 • කරපිංචා කොළ
 • රස අනුව ලුනු කුඩු

සාදන ආකාරය:

 • මාලු මිරිස් කරල් හොඳින් සෝදා ගෙන දෙකට මැදින් පලා ගන්න. මෙහිදී වෙන්වෙන්නට මාලු මිරිස් කරල කපන්න එපා. මෙසේ දෙකට මැදින් පැලු විට හොදට තුනපහ මිරිස් කරලට අල්ල ගන්නවා.
 • පිස ගැනීමට යොදා ගන්නා භාජනය තුලට මාළු මිරිස් කරල් දමා කරපිංචා කොළ එයට එකතු කරන්න.
 • ලුණු ගෙඩිය ද සිහින්ව කපාගෙන එයට එකතු කරන්න.
 • මෙයට උළුහාල් , රස අනුව ලුනු කුඩු , තුනපහ කුඩු , කහ කුඩු සහ කුරුදු පොතු එකතු කරන්න.
 • මෙහිදී අපි මාලු මිරිස් සඳහා මිරිස් කුඩු හෝ අමු මිරිස් එකතු කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා. එසේ කරන්නේ මාළු මිරිස් වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැර ගතිය අඩංගු වී ඇති නිසා.
 • දැන් සියල්ල හොඳින් කලවම් කරන්න.
 • පොල් කිරි එකතු කරමින් ටිකක් කලවම් කරන්න.
 • පොල් කිරි එකතු කිරීමෙන් පසු මෙය විනාඩි 15 - 20ක් විතර මද ගින්දරේ පිස ගන්න.
Capsicum with Spices
Capsicum Curry
Capsicum Curry
බටර්ස්කොච් අයිස් ක්‍රීම්

බටර්ස්කොච් අයිස් ක්‍රීම්

Tue, 30th Nov 2021
චොක්ලට් කැරමල් පෝක් කේක්

චොක්ලට් කැරමල් පෝක් කේක්

Sat, 27th Nov 2021
බ්‍රවුන් බටර් බ්ලොන්ඩීස්

බ්‍රවුන් බටර් බ්ලොන්ඩීස්

Wed, 24th Nov 2021
රසට හදමු අල සමෝසා

රසට හදමු අල සමෝසා

Tue, 23rd Nov 2021
ගෙදරදීම උකු කිරි හදමු

ගෙදරදීම උකු කිරි හදමු

Fri, 19th Nov 2021
විනාඩි 10න් තේ වෙලාවට රස කෑමක්

විනාඩි 10න් තේ වෙලාවට රස කෑමක්

Mon, 15th Nov 2021
හිතුන ගමන් හදන් කන්න බිත්තර පරාටා

හිතුන ගමන් හදන් කන්න බිත්තර පරාටා

Fri, 12th Nov 2021
පොලොස් හදන්න රස විදිහක්

පොලොස් හදන්න රස විදිහක්

Sun, 7th Nov 2021

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to